Lamine Parkelerin Avantajları Ve Dezavantajları

Lamine Parkelerin Avantajları Ve Dezavantajları

Parke çeşitlerinden olan lamine parke birçok özelliğe sahiptir. Bu parkenin en önemli özelliği, 0 organik bir hammadde olan ağaçtan üretilmesidir. Genellikle iki veya üç katmandan oluşurlar. Üç katlı ve tamamen doğal ahşap malzemelerinden oluşur. Üretim sırasında kullanılan birtakım işlemden geçer. Bu işlemler kurutma ile birlikte iklimlemedir. Bu işlemlerden geçtikten sonra, ağaçlar doksan derecelik açı ile birlikte dik gelecek biçimde birbirlerine baskılanırlar. Bu işlemin yapılmasının amacı ağaçların nem çekmesi riskine karşı önlem almaktır. Bu parke, üzerindeki dört milimetre olan ahşap tabakalı yapıdan dolayı tekrar tekrar sistire ile birlikte yenilenebilir.

 Lamine Parkelerin Özellikleri

 0 doğal bir yapıya sahip olan lamine parke bu özelliği sebebi ile en çok tercih edilen parke türüdür. İleri teknoloji yardımı ile üretilmiş dekorasyon ürünleridir. Bununla birlikte her tarz yapılan dekorasyonlara kolayca uyum sağlar. Lamine parkenin bir başka önemli özelliği ise, yüksek frekansa sahip olan sesleri yutmasıdır. Böylece kullanıldığı mekânlara akustik destek sağlamaktadır. Lamine parkeler rutubete oldukça dayanıklı olan bir parke türüdür. Hazır cilalı oluşu bunda büyük bir etkendir. Kullanıma her zaman hazırdır.

 Lamine Parkelerin Avantajları

 Lamine parke parçalarının her biri girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni her parke parçasının diğer parke parçalarına uyumlu olabilmesi içindir. Bu nedenle lamine parke türü hızlı döşenen bir parkedir. Bu parkeler döşendikten sonra ayrıca cilalanma istemez. Böylece hemen kullanılabilir. Ayrıca uzun ölçü alternatifleri mevcuttur ve montajda kolaylık sağlar. Bununla beraber, fabrika içerisinde cilalandıktan sonra paketlendiği için müşteriler parkenin son halini görmüş olurlar. Böylece sonradan renk değişimi ile karşılaşmazlar. Ayrıca lamine parkeler oldukça uzun ömürlü bir yapıya sahiptir. Bu da lamine parkelere olan talebi artırmaktadır.

 Lamine Parkelerin Dezavantajı

 Diğer parke çeşitlerine göre lamine parkeler daha maliyetlidir. Bunun sebepleri arasında; yüksek teknolojinin üretim aşamasında kullanılması, 0 doğal hammaddelerden elde edilmesi, cilalı, eskitilmiş veya boyalı olmak üzere birçok çeşidinin olması, iki veya üç kattan oluşan katmanların kullanılması gibi sebepler nedeniyle lamine parke diğer parkelere göre daha maliyetlidir. Maliyetli olmasına rağmen bu parke türü oldukça yüksek talep görmektedir.

Ekonomi