Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras hukuku ölümüne ve ya gaipliğine karar verilen gerçek kişinin bütün mal varlığının ve borçlarının hangi kişilere nasıl ve ne kadar paylaştırılacağını inceleyen hukuk dalıdır. Mirasçılık belgesi ise yetkili makamların mirası almaya hakkı olan kişilere verdiği ve mirasçılık sıfatı taşımalarına neden olan belgedir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş olan kişinin taşınır taşınmaz bütün mal varlığının yasal olan ve diğer mirasçı statüsünde olan kişilere nasıl intikal edeceğini inceleyen hukuk dalıdır. Mirasın paylaştırılması için öncelikle ölen ya da gaipliğine karar verilen kişinin bütün malları incelenecektir. Ölen ya da gaip olan kişinin malvarlığının tamamına tereke denmektedir. Tereke ise mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Mirasçı ise kendi içerisinde ikiye ayrılır:

l Yasal Olan Mirasçılar: Ölen ya da gaip olan kişinin çocukları, torunları, ana-babası, eşi ve evlat edindiği çocukları gibi kişiler yasal olarak mirasçıdır.

l Atanmış Mirasçı: Mirası bırakan kişi tarafından yasal olan mirasçılar dışında kalan kişiye mirasçı olma hakkı veren mirasçılı türüdür.

Mal paylaşımı ise yasal olan mirasçılar ve atanmış mirasçılar arasında devlet eliyle yapılmaktadır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Ölen kişinin mirasçılarına mirastan düşecek olan pay şu şekilde hesaplanmaktadır:

l Ölenin/gaibin eşi, çocukları, torunları ve torunlarının çocukları mirasın asıl pay sahipleridir. Kalan miras bu kişiler arasında pay edilir.

l Ölenin/gaibin evlilik içerisinde ve ya dışında olması fark etmeksizin çocuğu olmuşsa ya da evlatlık edinmişse bu kişi de pay alacaktır.

l Ölenin/gaibin anne babasının yaşaması halinde eğer ölenin/gaibin eşi, çocukları, torunları gibi alt soyu yoksa mirastan pay alma hakları vardır.

 Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi, mirastan yasal olarak pay alma hakkına sahip olan kişilere devlet kurumları tarafından verilen mirasçı sıfatı kazandıran belgedir. Veraset ilamı ise yasal olarak mirasçı olan kişilere sulh mahkemeleri ya da noterlerce mirasçılık belgesi verilmesine denmektedir. Veraset ilamı çıkarmak için mirasçı olan kişilerin sulh mahkemelerine ya da noterlere gerekli belgelerle birlikte başvuru yapması gerekecektir.

 Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Türk Medeni Kanununda yer alan 598. madde gereğince yasal olan mirasçılar ve atanmış mirasçılar mirasçılık belgesi talebinde bulunabilirler.

 Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçılık belgesi başvurusu yapacak kişiler bunu bizzat yapabildikleri gibi avukatları aracılığı ile de yapabilmektedir. Siz de konunun uzmanı bir avukattan yardım almak isterseniz;

Genel Kültür