Üfürüm Nedir Sorusuna Güncel Cevaplar

Üfürüm Nedir Sorusuna Güncel Cevaplar

Üfürüm Nedir Sorusuna Güncel Cevaplar

Çocuk hastalıkları dalında, modern tıbbın diğer alanlarında da olduğu gibi günden güne önemli yenilikler yaşanmaktadır. Özellikle belli branşların, söz konusu dallar arasında daha büyük bir önemle ayrıldığını ifade etmek gerekir. Bu önemli alanlar arasında yer alan çocuk poliklinikleri çocuk hastalıklarını güncel çözümlerle çalışmakta, çareler aramaktadır. Mevcut çocuk poliklinikleri arasında yer alan Çocuk Kardiyolojisi branşı uzmanlık gerektiren branşlardandır. Bu bölümün araştırdığı önemli değişkenler arasında da üfürüm yer alır. Üfürüm farklı açılardan ele alınabilen bir konudur. Bilhassa yeni doğan bebeklerde yaygın olarak görülmesi konunun önemini arttıran etmenlerden biridir. Üfürüm nedir sorusuna verilecek cevaplar oldukça detaylıdır.

Üfürüm Nedir: Sendrom Mu, Semptom Mu?

Üfürüm nedir sorusuna tam olarak verilmesi gereken cevap, bunun bir semptom olduğudur. Halk arasında bilinenin aksine üfürüm bir hastalık değildir. Genel itibariyle hekimler hastalarının kalplerini rutin muayenelerinde stetoskop aracılığı ile dinler. Bu işlem sırasında stetoskop ile kalbin genel çalışma prensibine uygun birtakım sesler duyar. Bu sesler mevcut kan akışı, bu akışın normal olup olmadığı, kalp kapakçığının çalışma şekli gibi konularda hekime veri sağlar. Üfürüm de tam olarak bu dinleme sırasında duyulan anormal sesleri ifade etmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere duyulan ses var olan bir sorunun sebebini teşkil eden bir bulgudur. Ancak her üfürüm bir bulgu olsa da, her durumda bir hastalığı işaret etmemektedir.

Üfürüm Nedir Hangi Hastalıklara İşaret Eder?

Üfürüm nedir sorusundan daha önemli olan konu, işaret ettiği hastalıklardır. Genellikle yeni doğmuş bebeklerin ilk kardiyolojik kontrollerinde sıklıkla üfürüm tespit edilmektedir. Bu durum özellikle doğrun travmasının bir sonucu olarak ifade edilir. Detaylı kardiyolojik inceleme ile üfürüm sebep teşkil eden asıl sorun tespit edilir. Bu hastalıklar kalp kapakçığı ile ilgili doğuştan ya da sonradan gelişen bir durumla ilişkili olabilir. Diğer yandan mevcut birtakım anemik hastalıklar da üfürümü ortaya çıkaran önemli sebeplerdir. Bu anlamda üfürüm üç farklı kolda incelenir. Özellikle yeni doğan bebeklerin ilk kardiyolojik kontrolleri sonrasında, takip eden 6. ayda söz konusu kontrollerin yenilenmesi olası hastalıkların seyri açısından büyük önem taşır.

Sağlık